Zoek op

jurisprudentie

rechtswetenschap: geheel van (gezagdragende) juridische uitspraken. Bijv. belangrijke ~ wordt gevormd door het Hof van Cassatie, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=jurisprudentie

jurisprudentie

staatsrecht: geheel van (gezagdragende) juridische uitspraken van rechtsprekers. Bijv. belangrijke ~ wordt gevormd door de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/jurisprudentie

jurisprudentie

Rechtsregels blijken vaak vatbaar voor uiteenlopende uitleg of verschillende interpretaties. De rechter moet daaruit dan kiezen. Zo’n keuze bindt hem voor latere uitspraken, want rechtspraak betekent: gelijke gevallen gelijk behandelen. Naast wet en gewoonte is dus ook ‘de jurisprudentie’ of ‘de rechtspraak’ een ‘rechtsbron’.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/jurisprudentie

jurisprudentie

de jurisprudentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [jyrɪspru'dɛn(t)si] uitspraken van rechters waaruit blijkt hoe ze denken over de toepassing van bepaalde wetten Voorbeeld:   `Hierover is nog geen jurisprudentie, want de wet is pas vorig jaar in werking getreden.` &...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/jurisprudentie

JURISPRUDENTIE

1) Rechtsgeleerdheid 2) Rechtsopvatting van de rechterlijke macht 3) Rechtspraak 4) Toegepast recht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/JURISPRUDENTIE/1

Jurisprudentie

Onder jurisprudentie (Latijn: Iuris Prudentia, door de bezigheden van prudentes; adviseurs, experts) wordt in het algemeen verstaan de filosofie, wetenschap en toepassing van recht. De term kan echter ook refereren aan (het geheel van) uitspraken van rechters. == Oude Rome == Deze betekenissen had het al in het Oude Rome. Al werd het oorspronkelij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jurisprudentie

jurisprudentie

toegepaste rechtspraak
Jaar van herkomst: 1658 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Jurisprudentie

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - De uitspraken van hogere rechters in vroegere rechtszaken. Deze vormen een leidraad voor rechters.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Jurisprudentie

Geldende opvatting van de rechtspraak (in het bijzonder van de Hoge Raad) over een juridische kwestie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Jurisprudentie

Uitspraken van rechterlijke instanties worden vastgelegd-geheel van uitspraken van rechters.
Deze vastgelegde uitspraken over een reeks van jaren noemt men de jurisprudentie. Bij de behandeling van rechtszaken wijst men vaak op eerdere uitspraken. De rechter zal veelal aansluiting zoeken bij de gangbare opvatting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Jurisprudentie

De rechtsleer die door de rechtspraak is gevormd en gehandhaafd en de systematische verzameling van arresten en vonnissen en bewerkingen daarvan. De belangrijkste rechterlijke uitspraken (de uitleg die de verzamelde hogere rechters aan de wet geven) worden wekelijks gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

jurisprudentie

Def.: de rechtsopvatting van de rechterlijke macht, zoals die blijkt uit genomen beslissingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Jurisprudentie

Jurisprudentie, letterlijk rechtsopvatting, is het geheel van uitspraken die door (Nederlandse) rechters zijn gedaan. Jurisprudentie is dus een verzamelterm. Het gaat om uitspraken, arresten en vonnissen die gedaan zijn door rechters van rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad. Het doel van jurisprudentie is om de rechterlijke uitspraken syste...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Jurisprudentie

jurisprudentie

rechtsopvatting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/jurisprudentie

Jurisprudentie

uitspraken van rechterlijke instanties worden vastgelegd. Deze vastgelegde uitspraken over een reeks van jaren noemt men de jurisprudentie. Bij de behandeling van rechtszaken wijst men vaak op eerdere uitspraken. De rechter zal veelal aansluiting zoeken bij de gangbare opvatting
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/J

Jurisprudentie

Geheel van uitspraken van rechters. De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen.  
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Jurisprudentie

Jurisprudentie zijn vastgelegde uitspraken van de rechterlijke macht over een reeks van jaren. In rechtszaken kan men vervolgens verwijzen naar eerdere zaken, jurisprudentie. De rechter zal vaak aansluiting zoeken bij de gangbare eerdere uitspraken.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Jurisprudentie

De rechtsleer die door de rechtspraak is gevormd en gehandhaafd en de systematische verzameling van arresten en vonnissen en bewerkingen daarvan. De belangrijkste rechterlijke uitspraken (de uitleg die de verzamelde hogere rechters aan de wet geven) worden wekelijks gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

jurisprudentie

[Maatschappijleer] het geheel van alle uitspraken door rechters.
Gevonden op https://quizlet.com/102824655/maatschappijleer-begrippen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.