Zoek op

kapitein

vervoersrecht: bevelhebber van een vaartuig, die bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten terzake het in bedrijf brengen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=kapitein

kapitein

vervoersrecht: bevelhebber van een vaartuig, die bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten ter zake het in bedrijf brengen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kapitein

kapitein

de kapitein zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [kapiˈtɛin] Verbuigingen:   kapitein|s (meerv.) 1) baas op een schip Voorbeeld:   `sleepbootkapitein`Synoniem:   gezagvoerder 2) bepaalde rang in het leger defensie Voorbeeld:&nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kapitein

KAPITEIN

1) Beroep 2) Beroep van haddock 3) Bestuurder van een boot 4) Bestuurder van schip 5) Bevelhebber 6) Captain 7) Commandant 8) Commandant van een schip 9) Compagniescommandant 10) Geoefend zeeman 11) Gezaghebber 12) Gezagvoerder 13) Gezagvoerder van een schip 14) Hoge militaire rang 15) Hoofdman 16) Hoofdofficier 17) Hopman 18) Legerrang 19) Leiding...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAPITEIN/1

kapitein

ambtenaar, belast met het landbestuur tijdens afwezigheid van de graaf, ook drost, mamboor, seneschalk genoemd
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Kapitein

Een kapitein is een aanvoerder van een sportteam of een officiersrang ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitein

Kapitein

[rang] - De Kapitein, daarvoor hopman, is in het leger van oudsher de bevelhebber van een militaire eenheid. De kapitein is een officier en wordt terzijde gestaan door één of twee plaatsvervangende officieren, de luitenants. Tegenwoordig is de kapitein de hoogste subalterne officiersrang in Nederland. Daarboven staan de h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitein_(rang)

Kapitein

[schip] - Een kapitein (voluit scheepskapitein), is aan boord van een schip de gezagvoerder en daarmee de eindverantwoordelijke aan boord. Bij schepen in de binnenvaart spreekt men van de schipper, hoewel op passagiersschepen de term kapitein wel wordt gebruikt. Als in de binnenvaart sprake is van continuvaart zullen er mee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitein_(schip)

kapitein

• [beroep] [scheepvaart] gezaghebber op een schip.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kapitein

Kapitein

[Soldatentaal, 1914] de kapitein is dood: je muts staat verkeerd op je hoofd.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Kapitein

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Kapitein``] Bij de kavallerie gewoonlijk ridmeester genoemd. Zie Officieren, Kompagnie. Kapitein d'armes. Zie Kompagnie, Rustkamer. Kapitein-generaal wordt bij de Spanjaarden de militaire gouverneur van eene provincie of de opperbevelhebber der troepen op eenig oorlogstooneel...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

kapitein

militaire rang - Jaar van herkomst: 1562 (Dict. Tetraglotton 289B )
scheepsgezagvoerder - Jaar van herkomst: 1351 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Kapitein

Let op: Spelling van 1858 de aanvoerder of hoofdman van eene kompagnie militairen enz.; ook de gezagvoerder van een schip
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

kapitein

(schipper, binnenschipper, kapitein) degene, die aan boord de uiteindelijke verantwoording draagt. EEN BRUTALE SCHIPPER: een schipper, die wat durft te wagen. EEN ECHTE SCHIPPER: sinds het verschijnen van het boek 'De laatste echte schippers.' een schipper, die nog met een zeilschip gevaren heeft. EEN HAASTIGE SCHIPPER: een schipper, die al ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=schi

kapitein

Syn.: Gezagvoerder Def.: gezagvoerder op een koopvaardij- of passagiersschip. Toelichting: Hij staat in dienst van de reder en is aan boord de vertegenwoordiger van het openbaar gezag, bijvoorbeeld de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

kapitein

hoofdman, bevelhebber, gezagvoerder (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kapitein

kapitein

[Belgisch Nederlands] aanvoerder van een ploeg, captain
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

kapitein

baas op een schip vb: de kapitein besloot dat we de haven zouden binnenvaren
er kunnen geen twee kapiteins op een schip zijn [er kan er maar één de baas zijn]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kapitein
Geen exacte overeenkomst gevonden.