Zoek op

kartelverbod

internationale integratie en handel: verbod op alle feitelijke en/of rechtshandelingen die ten doel hebben de handel tussen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kartelverbod

kartelverbod

kartelrecht: verbod op alle feitelijke en/of rechtshandelingen die ten doel hebben de handel tussen de Lidstaten van de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=kartelverbod

kartelverbod

kartelrecht: verbod op alle feitelijke en/of rechtshandelingen die ten doel hebben de handel tussen de Lidstaten van de EG ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kartelverbod

Kartelverbod

Het kartelverbod regelt dat ondernemingen van de lidstaten van de Europese Unie geen mededingingsbeperkende afspraken mogen maken. De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van he...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Kartelverbod
Geen exacte overeenkomst gevonden.