Zoek op

keper

keper zelfst.naamw. weverij het patroon dat ontstaat door de manier waarop de ketting en de inslag door elkaar gevoerd worden    Voorbeeld: `Een keper met het symbool 3/1 ontstaat doordat de inslag langs iedere derde draad van de ketting gevoerd wordt. `heraldiek een figuur in de vorm:...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/keper

keper

Op de keper beschouwen. Zeer nauwkeurig beoordelen: 'Op de keper beschouwd, is het een lage streek van hem geweest.' De keper is het weefpatroon waaraan de fijnheid of grofheid van het weefsel kan worden beoordeeld.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/keper

KEPER

1) Balk 2) Bint 3) Bint of balk 4) Dakbalk 5) Dakspar 6) Diagonaal weefsel 7) Draagbalk 8) Hijsblok 9) Keperstof 10) Onderdeel van een dakconstructie 11) Paal 12) Soort stof 13) Soort weefsel 14) Spant 15) Stof 16) Stofnaam 17) Textielstof 18) Wapenfiguur 19) Weefpatroon 20) Weefsel 21) Weefwijze
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KEPER/1

keper

heraldiekteken, balken in vorm van een dak
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Keper

[dak] - Een keper is een onderdeel van een dakconstructie, bestaande uit een rib die van de voet van het dak tot de nok loopt. De kepers rusten op de gording en zijn daarop vastgespijkerd. De term keper komt in de bouwkunde nog voor in hoek- en kilkeper, de uitwendige en inwendige hoek tussen twee dakschilden. Een rib is ee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Keper_(dak)

Keper

[heraldiek] - Met keper in de heraldiek wordt bedoeld twee stroken rechts en links diagonaal over het veld gericht, die elkaar in het boven-midden van het schild raken. Een verlaagde keper raakt niet de bovenrand van het schild. Bij een gekanteelde keper zijn de stroken van kantelen voorzien. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Keper_(heraldiek)

Keper

Uit `De lagere vaktalen: Taal der Loodgieters, zinkbewerkers en gasfitters` 1914 dakspar; houten ribben waarop de beschieting wordt genageld.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

keper

visgraat (in weefsel)
Jaar van herkomst: 1717 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

keper

onbekende term voor bok(1a)
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kar

keper

weefpatroon waarbij de inslag verspringt; hiermee geweven stof, twill (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/keper

keper

Een keper is een dakspar (rib van een spant), de schuine dakbalk waarop vroeger bijvoorbeeld de horizontale latten werden gespijkerd waarop de pannen rustten. De keper behoeft niet noodzakelijk een dikke balk te zijn maar kan ook bijvoorbeeld 5x6 cm zijn, afhankelijk van de bouwtechnische constructie (onderste afbeelding). keper (nr. 1...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/keper.shtml

keper

een bepaalde rib van een dak.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Keper

1 - In dakconstructies eertijds een rib die steunt en vastgenageld is op /> gordingen en loopt van nok tot voet, in tegenstelling tot de spoor of span die los staat. Vooral in Zuid-Nederland in gebruik. Thans alleen nog in samenstellingen als hoekkeper en kilkeper. 2 - Ornament, bestaande uit twee elkaar onder een scherpe hoek ontmoetende brede ......
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10799
Geen exacte overeenkomst gevonden.