Zoek op

kerkenraad

kerkenraad zelfst.naamw. religie college van ouderlingen en diakenen, de predikant, en soms kerkvoogden dat het toezicht heeft over een protestantse kerkelijke gemeente    Voorbeeld: `Een aantal gemeenteleden heeft aan de kerkenraad het verzoek gedaan, het besluit over de gebouwensluiti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kerkenraad

KERKENRAAD

1) Bestuur van een protestantse gemeente 2) Bestuurslichaam van een kerkelijke gemeente 3) Consistorie 4) Godsdienstig bestuurslichaam 5) Kerkbestuur 6) Kerkvergadering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KERKENRAAD/1

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkenraad
Geen exacte overeenkomst gevonden.