Zoek op

klassenmaatschappij

collectieve sector / economische orde en politiek: opvatting uit de 19de en begin 20ste eeuw dat de maatschappij in ingedeeld ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=klassenmaatschappij

klassenmaatschappij

politiek: opvatting uit de 19de en begin 20ste eeuw dat de maatschappij is ingedeeld in klassen, waaruit de burger zich ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/klassenmaatschappij

Klassenmaatschappij

Een samenleving waarin de maatschappelijke positie van ieder individu vooral wordt bepaald door de sociaal-economische positie (functie, inkomen) die hij bekleedt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429
Geen exacte overeenkomst gevonden.