Zoek op

klem

I de klem zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [klɛm] Verbuigingen:   klem|men (meerv.) 1) voorwerp waarmee je iets kunt vastzetten of vangen Voorbeelden:   `je haar met een klem omhoog houden`, `wielklem`, `mollenklem` 2) met klem ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/klem

KLEM

1) Aandrang 2) Bankschroef 3) Beklemming 4) Bekneld 5) Benauwdheid 6) Beugel 7) Bruine kiekendief 8) Clip 9) Dwingende kracht 10) Emfase 11) Energie 12) Gereedschap 13) Hoefziekte 14) IJzeren beugel met veer 15) In de knel 16) In de knoei 17) In het nauw 18) Infectieziekte 19) Jachtinstrument 20) Knel 21) Knellende greep 22) Knijper 23) Knip 24) Kn...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KLEM/1

klem

•een werktuig waarin iets door samendrukken bijeengehouden of vastgezet kan worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/klem

Klem

Let op: Spelling van 1914 Tetanus, spierkramp en bewegeloosheid, komt in Suriname veel voor, hoofdzakelijk bij de negerbevolking. In vroeger jaren schijnt deze ziekte onder de kinderen groote verwoestingen te hebben aangericht. Schrijvers in het tweede gedeelte der 18de eeuw komen allen daarin overeen. Zoo schrijft Philippe Fermin, Traité d...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Klem

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-men), soort voetangel, ijzeren beugel met veer; zamenpersing, nijping, kramp in den mond; nijptang; naauwe doortocht; [figuurlijk] verlegenheid; in de - zijn, zitten, geraken; nadruk, iets met - (kracht) van redenen betoogen.
~GROND, m. (-en), (zeew.) goede ankergrond; [figuurlijk] bondige bewijsred...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Klem

alle soorten van ijzers met slagveeren. Voor vossen gebruikt men den zwanenhals, voor otters de klem en voor klein roofgedierte den sprenkel
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

Klem

Let op: Spelling van 1858 eene spierkramp der dieren, bijzonder paarden, welke voornamelijk de kinnebakken sluit
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

KLEM

Vereniging van Klinisch Embryologen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10753

Klem

(tetanus, stijfkramp) Infectieziekte door besmetting met bacterie die (meestal) via grond in wonden terechtkomt. - Mogelijke verschijnselen (o.a.) Spierpijn en spierstijfheid van de kauwspieren en daarna de romp, gevolgd door aanhoudende (= tonische) spierkrampen. - Oorzaak - Infectie met de tetanus-bacil, die een neurotoxine produceert, die de spi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

klem

voetangel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/klem

KLEM

Vereniging van Klinisch Embryologen
Gevonden op http://www.kiddroom.nl/kid/index.php?option=com_content&view=article&id=6&I

klem

stevig met iets verbonden, niet beweegbaar vb: Aries vinger zat klem tussen de deur
je klem praten [allemaal dingen vertellen die niet met elkaar kloppen]
voetangels en klemmen [verborgen moeilijkheden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=klem

klem

voorwerp waarmee je iets stevig kunt vastzetten vb: de papieren zaten met een klem aan elkaar
iemand de klem op de neus zetten [hem in het nauw drijven]
iets met klem beweren [met nadruk, met zekerheid]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=klem
Geen exacte overeenkomst gevonden.