Zoek op

kleuteronderwijs

kleuteronderwijs zelfst.naamw. [onderwijs] onderwijs aan kleuters (op de kleuterschool of in Nederland tegenwoordig groep 1 en 2 van het basisonderwijs) Bron: Wikiwoordenboek - kleuteronderwijs. SpellingCorrect gespeld: 'kleuteronderwijs' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs

(ko) Kinderen gaan op de leeftijd van vier jaar naar de kleuterschool en volgen een tweejarig programma, waardoor ze voorbereid worden op de lagere school. Ze leren allerhande vaardigheden, zoals zingen, tekenen, motoriek, voorbereidend lezen en voorbereidend rekenen. Het kleuteronderwijs wordt beschouwd als deel van Early Childhood Developm...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

kleuteronderwijs

(ko) In Vlaanderen kunnen kinderen vanaf de leeftijd van tweeënhalf jaar naar de kleuterklas. Spelen en spelend leren zijn er het motto. Hoewel kinderen pas leerplichtig zijn vanaf zes jaar, sturen bijna alle Vlaamse ouders hun kinderen naar de kleuterschool, die als een belangrijke springplank wordt beschouwd naar het lager onderwijs. In p...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Kleuteronderwijs

Oude benaming voor scholen voor de vorming van kinderen van ten minste vier jaar oud.
Na de verordening op het kleuteronderwijs in 1918 kwamen in het hele land gemeentelijke bewaarscholen. Op 1 september 1942 kreeg Nederland de achtjarige leerplicht. Normale kinderen kwamen in hun zevende levensjaar op school. Voordat de kinderen naar de lagere...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Kleuteronderwijs
Geen exacte overeenkomst gevonden.