Zoek op

Klimaatbuffer

Een klimaatbuffer is een gebied waar niets aan veranderd mag worden zodat de natuur zijn gang kan gaan. Zo kan men zien hoe het klimaat veranderd en zich aanpast. Een voorbeeld van een kustgebied is het waddengebied. Het waddengebied is een gebied dat nooit is veranderd door de mens. Planten en dieren kunnen er gewoon hun gang gaan. er broeden bij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatbuffer

klimaatbuffer

[neologisme of ex-neologisme] Citaat: "Veel mensen verwachten dat de menselijke activiteit op aarde de komende decennia zal leiden tot opwarming van de aarde en (in het verlengde daarvan) een stijging van de zeespiegel. Op 31 oktober 2006 berichtte de Volkskrant dat in het laaggelegen en daardoor kwetsbare Nederland ...
Gevonden op http://www.nlterm.org/neoterm/neologisme_nr430.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.