Zoek op

knoop

de knoop zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [knop] Verbuigingen:   knopen (meerv.) 1) rond schijfje waarmee je een kledingstuk dicht kunt doen Voorbeeld:   `een knoop aan je jas naaien` 2) plaats waar draden of touwen om elkaar heen gedraaid zi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/knoop

Knoop

de plaats op een stengel waar een blad zit
Gevonden op http://dier-en-natuur.infonu.nl/bloemen-en-planten/2648-begrippenlijst-voor

knoop

Een knoop is de plaats waar twee banen elkaar snijden. Het meest bekend zijn de knopen van de maanbaan, waar de schijnbare baan van de Maan aan de sterrenhemel de ecliptica (schijnbare baan van de Zon aan de hemel) snijdt. We spreken van de klimmende knoop voor het punt waar de Maan de ecliptica van zuid naar noord doorkruist en van d...
Gevonden op http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html

Knoop

In de meteorologie soms gebruikt als eenheid voor snelheid. Een knoop komt overeen met 1 zeemijl (= 1852 meter) per uur. Een knoop is gelijk aan (afgerond) 0,5 m-s. Wordt dikwijls afgekort tot "kt".
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/K.html

Knoop

van voor- en achtersteven: verbindingsblok. Pilaar: `de stompe hoek van de steven en het slemphout wordt aangevuld door de stevenknoop`.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Knoop

Het punt in de baan van een hemellichaam waar deze een denkbeeldig basisvlak kruist. Bij de klimmende knoop snijdt het betreffende object het basisvlak van zuid naar noord en bij de dalende knoop van noord naar zuid. Voor objecten in een baan rond de zon, geldt de ecliptica vaak als basisvlak, terwijl bij het berekenen van de knopen van satelliete....
Gevonden op http://www.astronova.nl/k.html

Knoop

Hier: het punt van samenkomst van de kiel en de voorsteven; de knoop is een belangrijk meetpunt.
Gevonden op http://www.bataviawerf.nl/verklarende-woordenlijst-van-scheepsbouwtermen.ht

Knoop

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), plat -, bolrond schijfje (van been enz.) om de kleederen aaneen te houden; zamenhechting; een - in een draad, in het touw; strik, kwast; een - ontwarren; dat garen is vol -en; een - in zijnen zakdoek maken, leggen (om iets te onthouden); zekere lengtemaat op zee, tien -en afleggen in een uur; [in ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Knoop

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Knoop``] 1o. Knoop of steek, eene verbinding van touwen of lijnen of de verbinding van een touw of eene lijn met eenig ander voorwerp. Bij de artillerie bezigt men de platte of gewone K., de weversknoop, de Engelsche of visschersknoop, de schippersknoop of schipperssteek, de mastworp of vuurw...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

knoop

ronde sluiting aan kleding
Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

knoop

1> maat voor de snelheid van (zee)schepen, overeenkomend met één zeemijl per uur. In de binnenvaart nauwelijks gebruikt. 2> stevenknie. Soms ook teen genoemd. 3> voor leken de verzamelnaam voor knopen, steken, en hielings. 4> eigenlijk verkorte benaming voor een stopperknoop. Een door slagen, omhalen en doorsteken veroorzaakte verdikking van een ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=klu

Knoop

van scharnier Het meest opvallende deel van het scharnier is de knoop. Daarin is het draaiende deel 'verknoopt' met het vaststaande. Om de pen draaien de leden, die deel zijn van de bladen van het scharnier. Om de wrijving te verminderen zijn soms tussen de leden ringen geplaatst....
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Knoop%20(van

Knoop

(1) Een snelheid van één zeemijl (1,852 km.) per uur. Een schip loopt dus wel `10 knopen`, maar nooit `10 knopen per uur`, want dat is een pleonasme. (2) Verbindingsklos tussen voor- of achtersteven en kielbalk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

knoop

Def.: aansluiting of kruising van de ene autosnelweg op de andere, of kruispunt van twee autosnelwegen. Een knoop is voorzien van een naam, niet van een afritnummer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

knoop

Def.: een snelheid van één zeemijl (1,852 km.) per uur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Knoop

Snelheid van één zeemijl (ca. 1,8 km) per uur > snelheidsaanduiding in de luchtvaart en de scheepvaart
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

knoop

verbinding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/knoop

Knoop

Het meestal iets verdikte gedeelte van de stengel, waar bladeren, knoppen en zijtakken ontspringen. De plaats aan de stengel, waar de bladeren zijn ingeplant. (EN.: node)
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

knoop

plat rondje waarmee je kleding sluit vb: ik doe de knoop door het knoopsgat
van de blauwe knoop zijn [geen alcohol gebruiken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=knoop

knoop

Een min of meer verdikte plaats aan de stengel, daar waar de bladen (of de bladlittekens) zitten. Het stuk stengel tussen twee opeenvolgende knopen heet stengellid . Alternatieven: knopen
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl&selected=defini

Knoop

Het punt waar de baan van een planeet, komeet of de maan de ecliptica snijdt noemen we een knoop. De ecliptica of zons weg is de schijnbare baan van de zon aan de hemel. Als de baan van een planeet de ecliptica van zuid naar noord passeert spreken we van klimmende knoop. Passeert de baan van een planeet de ecliptica van noord naar zuid, dan hebben ...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/knoop.html

Knoop

De knoop is een snelheidsmaat die in de zee- en luchtvaart gebruikt wordt. Eén knoop komt overeen met 1 zeemijl per uur of 1,852 km per uur.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

knoop

dat deel van een stengel waarop een blad of 2-meer bladeren staan, vaak verdikt of bijzonder van structuur
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php

Knoop

Synoniem: Tie (Eng)
Van een knoop (het Engelse tie betekent binding) is sprake, als over de rangorde van twee of meer uitkomsten niet kan worden beslist. In dat geval krijgen die uitkomsten het gemiddelde van de ranggetallen, die ze zouden hebben gekregen, als een beslissing wel mogelijk was geweest.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.