Zoek op

prospectus

financiële zaken: Latijn: Brochure waarin ondernemingen informatie verschaffen over hun bedrijf en over de door hen aangeboden ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=prospectus

prospectus

effectenrecht: publicatie die de uitgifte van (beursgenoteerde) aandelen begeleidt waarin de uitgever van de aandelen (emittent) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=prospectus

prospectus

effectenrecht: publicatie waarmee de uitgifte van (beursgenoteerde) aandelen gepaard gaat en waarin de uitgever van de aandelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/prospectus

prospectus

de (m)/het prospectus zelfst.naamw.Uitspraak:   [prɔsˈpɛktʏs] Verbuigingen:   prospectus|sen (meerv.) boekje over iets nieuws dat je kunt kopen Voorbeeld:   `de najaarsprospectus van een uitgeverij` © Kernerman Dictionaries. SpellingJuist gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/prospectus

PROSPECTUS

1) Aankondiging 2) Advertentieblaadje 3) Drukwerk 4) Folder 5) Gedrukt overzicht 6) Informatieboekje 7) Informatieboekje over een te koop aangeboden artikel 8) Informatiefolder 9) Overzicht 10) Prijscourant
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROSPECTUS/1

Prospectus

Een prospectus is een wettelijk vereist document, veelal juridisch van aard, bij een emissie van financiële producten, zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen et cetera. In het prospectus staan de voorwaarden van de emissie vermeld. Enkel op basis van een prospectus kan een verantwoorde beleggingsbeslissing worden genomen. Een productbrochu...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prospectus

prospectus

drukwerk als aankondiging
Jaar van herkomst: 1786 (WNT Bijv.+verb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Prospectus

Ook wel emissieprospectus. Drukwerk waarin alle voorwaarden en dergelijke bij een emissie van effecten zijn aangegeven. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/prospectus.htm

Prospectus

Een prospectus is een formele verklaring van een fonds en wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een geïnformeerde beslissing te nemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Prospectus

Beursbegrip:
Een prospectus is een publicatie die door of namens de emitterende onderneming-instelling verkrijgbaar wordt gesteld en die uitvoerige informatie bevat over deze onderneming-instelling, naast alle vereiste gegevens betreffende de emissie, c.q. introductie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Prospectus

Brochure waarin voornamelijk financiële informatie wordt gegeven over een onderneming die aandelen of obligaties wil uitgeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Prospectus

Brochure waarin voornamelijk financiële informatie wordt gegeven over een onderneming die aandelen of obligaties wil uitgeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Prospectus

Schriftelijke aankondiging en bijschrijving van een product of ondernemening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Prospectus

Publicatie vanuit een onderneming waarin het doel van een effectenemissie uiteen wordt gezet. Vaak wordt hierbij ook de bedrijfsdoelstelling uiteengezet. De prospectus is een wettelijk verplicht document en moet aan bepaalde eisen voldoen. De consument moet met dit document in handen een verstandige beslissing kunne...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Prospectus

emissieprospectus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Prospectus

In de prospectus staat alle (financiële) informatie over een onderneming die effecten wil uitgeven.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Prospectus

prospectus

drukwerk als aankondiging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/prospectus

Prospectus

Publicatie waarin een emittent de kenmerken en de voorwaarden van een nieuwe emissie precies omschrijft. Voorafgaand aan de emissie moet het prospectus verplicht door AEX worden goedgekeurd.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/prospectus

prospectus

Reclamedrukwerk van een uitgever, waarin bijzonderheden staan van onlangs verschenen of nog te verschijnen boeken.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/prospectus

Prospectus

Een folder waarin een geldverstrekker de voorwaarden aangeeft voor het vertrekken van een krediet
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/P

Prospectus

Verkoopbrochure waarin het aandelenpakket beschreven staat
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Prospectus

Een algemene kennisgeving betreffende een voorgenomen zakelijke onderneming, bijvoorbeeld een omvangrijke aanbesteding of uitgifte van waardepapieren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Prospectus

Bij iedere emissie van nieuwe aandelen of obligaties staan in het prospectus alle bijzonderheden over de nieuw uit te geven beleggingsproducten. Een accountant en de Vereniging voor de Effectenhandel moeten officieel goedkeuring geven aan de inhoud van een prospectus.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/p.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.