Zoek op

kuiloog

gat in de achterstevenbalk bij vissersschepen die met de dwarskuil vissen. Door dit oog loopt het aartouw naar het achteroor van de dwarskuil. P. Dorleijn vertelt dat de kuilogen gevormd werden door oogbouten met ogen ter weerszijde van zowel voor- als achtersteven
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kop

Kuiloog

Oogbout door voor- of achtersteven, aangrijpingspunt van één van de (dwars-)kuiltouwen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827
Geen exacte overeenkomst gevonden.