Zoek op

laatsten zullen de eersten zijn

Spreekwoorden: (1914) De laatsten zullen de eersten zijn.
Deze spreuk is ontleend aan den Bijbel; vgl. Matth. 19, 30; Marc. 10, 31 of Luc. 13, 30: ‘Ende siet, daar zijn laetste, die de eerste sullen zijn: ende daer zijn eerste, die de laetste sullen zijn’. Wij gebruiken deze woorden ‘òf in scherts...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1340.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.