Zoek op

vetorecht

rechtswetenschap: de mogelijkheid om van het veto gebruik te maken, waardoor bepaalde besluiten kunnen worden geblokkee ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vetorecht

vetorecht

internationaal publiekrecht: de mogelijkheid om van het veto gebruik te maken, waardoor bepaalde besluiten kunnen worden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vetorecht

vetorecht

Het recht voor een partij om bij stemming in zijn eentje een besluit dat met algemene stemmen of met grote meerderheid is aangenomen tegen te houden. Dit recht hebben bijvoorbeeld de permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/vetorecht

VETORECHT

1) Bevoegdheid om een besluit krachteloos te maken
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VETORECHT/1

Vetorecht

Een vetorecht is het recht van een persoon of instantie om een besluit dat met meerderheid van stemmen is genomen, te verbieden. Als het vetorecht wordt uitgeoefend, betekent dat een verbod om het genomen besluit uit te voeren. Veto is Latijn voor `ik verbied`. Een vetorecht betekent dat een persoon of representant kennelijk een stem moet hebben.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vetorecht

Vetorecht

(Veto betekent: ik verbied) Het recht van landen (bijvoorbeeld de grote mogendheden in de Veiligheidsraad), vorsten of instellingen om besluiten ongeldig te verklaren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Vetorecht

recht dat iemand heeft om een veto uit te spreken
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Vetorecht

Begrippenlijst: Koude Oorlog - Het recht om te verbieden. Dat heeft elk permanent lid van de veiligheidsraad.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Vetorecht

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Het recht om te verbieden. Dat heeft ieder permanent lid van de veiligheidsraad.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

Vetorecht

Een vetorecht is het recht om met één stem een bepaald besluit te doen verwerpen. De Pensioenwet spreekt van instemmingsrecht, omdat besluiten of te nemen besluiten niet met één stem kunnen worden verworpen. Het bestuur instemming dient te vragen aan het orgaan van het pensioenfonds. Indien deze instemming door het betreffende orgaan niet gegev...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10709
Geen exacte overeenkomst gevonden.