Zoek op

lengte

de lengte zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈlɛŋtə] Verbuigingen:   lengte|n, lengte|s (meerv.) 1) afmeting van de grootste kant (van iemand of iets) Voorbeeld:   `Mijn lengte is bijna twee meter.` 2) hoeveelheid tijd die iets duurt ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lengte

LENGTE

1) Afmeting 2) Afstand 3) Afstand tussen twee punten 4) Bepaalde maat 5) Dimensie 6) Duur 7) Een van de afmetingen 8) Een van de drie afmetingen 9) Geografisch begrip 10) Grootte 11) Langdurigheid 12) Longitude 13) Maat 14) Meetkundige term 15) Tijdsduur 16) Tijdspanne 17) Uitgestrektheid 18) Zekere afmeting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LENGTE/1

Lengte

Het woord Lengte heeft verschillende betekenissen: ==Trivia== De twee betekenissen van het woord lengte blijken reeds uit het ondeskundige commentaar van Batavus Droogstoppel in Max Havelaar. In het pak van Sjaalman bevindt zich een opstel "Over de lengte op zee" en Droogstoppel merkt daarbij op: "Ik denk dat op zee alles wel even lang zal weze......
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lengte

Lengte

[meetkunde] - Lengte is een van de afmetingen van een object. In het geval van een eendimensionaal object, zoals een lijnstuk, is het ook de enige afmeting. Voor tweedimensionale objecten, die min of meer als rechthoekig beschouwd kunnen worden, is de lengte de grootste van de beide afmetingen. Ook voor driedimensionale obj...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lengte_(meetkunde)

lengte

•de grootste afmeting van een voorwerp: "de lengte van die vrachtwagen". •de tijdsduur van iets: "de lengte van die film". •"(geogr.)" op welke meridiaan een plaats ligt: "op welke lengte ligt Amsterdam?"
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/lengte

lengte

afstand van een plaats op aarde tot de nulmeridiaan
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Lengte

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), uitgestrektheid (in onderscheiding van breedte en dikte); grootte, gestalte (van mensch, dier, plant, gewas enz.); duur, ruimte (van tijd); afstand (van een weg); (in de aardrijkskunde.) afstand eener plaats tot den eersten meridiaan); ooster-, wester-; hij lag in zijne volle - (met zijn geheel lic...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Lengte

Uit `De lagere vaktalen: De tabakbewerkerstaal` 1914 tabak wordt naar de lengte gemerkt 1e, 2e, 3e en 4e lengte.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Lengte

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Lengte``] Het maximum van de L. der rekruten is bepaald als volgt: grenadiers: staande armee en miliciëns 1,700 el; jagers en overige regimenten infanterie: staande armee 1,622, miliciëns 1,570; kavallerie: staande armee en miliciëns 1,648; artillerie: staande armee en miliciëns 1,675; miliciëns bi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

lengte

Afstand van een plaats tot de 0-meridiaan. Deze 0-meridiaan loopt over Greenwich-Londen. Zie ook geografische lengte.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

lengte

De maat genomen van het ene naar het andere eind van iets.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > afmeting naar algemeen type.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Lengte

Wordt gemeten vanaf de snaveltop tot het staarteinde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10637

Lengte

Afstand van een plaats tot de eerste of beginmeridiaan, in graden gemeten langs de breedtecirkel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

lengte

Afk.: LENGTE Def.: de grootste afmeting van een object Toelichting: Bij 3D dimensionale objecten zoals woningen: de grootste afmetingen in het horizontale vlak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

lengte

langheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/lengte

lengte

het langste deel van iets of iemand vb: de lengte van deze tafel is twee meter
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=lengte

lengte

[Wiskunde] een lengte wordt uitgedrukt met een maatgetal en een lengte-eenheid
Gevonden op https://quizlet.com/105216796/wiskunde-definities-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.