Zoek op

Lichtkracht

In de astronomie wordt onder de lichtkracht (luminositeit, helderheid)) van een ster verstaan het totaal uitgezonden vermogen in de vorm van elektromagnetische straling. De lichtkracht is afhankelijk van de temperatuur van de ster en z`n omvang. De lichtkracht wordt uitgedrukt in Watt of in eenheden van de lichtkracht van de zon. De lichtkracht v....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtkracht

lichtkracht

Maat voor de energie die een hemellichaam uitstraalt, meestal uitgedrukt in Watt (=J-s) of in erg-s. Ook kan helderheid (in magnitude) gebruikt worden om aan te geven hoeveel energie een object uitstraalt.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1
Geen exacte overeenkomst gevonden.