Zoek op

lintbebouwing

ruimtelijke ordening: wijze waarop er bebouwing plaatsvindt langs een bepaalde weg, dijk of kanaal. Vaak bepaalt de gemeente ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/lintbebouwing

lintbebouwing

Langgerekte nederzetting langs een dijk, kanaal of weg.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/lintbebouwin

lintbebouwing

de lintbebouwing zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['lɪntbəbɑuwɪŋ] huizen die in een enkele rij naast elkaar staan, bijvoorbeeld langs een kanaal of een weg Voorbeeld:   `Deze streek kent veel lintbebouwing; de meeste dorpen hebben geen echte kern.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lintbebouwing

lintbebouwing

Langgerekte bebouwing langs een weg, dijk of kanaal.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

lintbebouwing

Langgerekte bebouwing, ontstaan langs rivier, beek, dijk of kanaal. Ook wel lineaire bebouwing genoemd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

lintbebouwing

vrijwel aaneengesloten huizenrij langs hoofdwegen; de gronden achter de huizenrij blijven open ruimte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Lintbebouwing

Langgerekte bebouwing, ontstaan langs één of beide zijden van een rivier, beek, dijk, kanaal of weg, ook wel lineaire bebouwing, wegdorp, gestrekt dorp, dijkdorp of streekdorp genoemd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

lintbebouwing

Nieuwbouw zonder plan van (meestal bedrijfs-) gebouwen die naast elkaar of aaneengrenzend zijn gebouwd en die zich in ononderbroken slierten uitstrekken aan weerszijden van een weg.
Categorie: Functionele activiteiten > vastgoedontwikkeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Lintbebouwing

Lintbebouwing is een vorm van bebouwing langs wegen. Meestal is langs een doorgaande weg of kanaal vanuit de historie een rij woningen-boerderijen geplaatst zonder al te veel zijstraten. Lintbebouwing kan kilometers lang zijn en komt vooral voor in België. Ontstaan en verkeer De geschiedenis van lintbebouwing gaat vaak ver terug in de tijd. Vanu...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Lintbebouwing

Lintbebouwing

[Aardrijkskunde] Huizen die in een enkele rij naast elkaar staan
Gevonden op https://quizlet.com/109765713/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.