Zoek op

machtenscheiding

staatsrecht: leer dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht gescheiden moeten zijn. Bijv. de ~ heeft tot gevolg ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/machtenscheiding

machtenscheiding

[Maatschappijleer] spreiding van de staatsmacht over drie machten: de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht.
Gevonden op https://quizlet.com/103343412/maatschappijleer-kernbegrippen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.