Zoek op

fascisme

politiek: politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie;autoritaire ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fascisme

fascisme

het fascisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [fɑˈʃɪsmə] politieke stroming die een autoritaire, nationalistische, totalitaire staatsvorm aanhangt Voorbeeld:   `Onder Mussolini kwam in Italië het fascisme aan de macht.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect ge...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/fascisme

fascisme

Totalitaire politieke stroming van Italiaanse oorsprong die berust op het beginsel van één charismatische leider en één partij, geflankeerd door op militaire leest geschoeide organisaties. Belangrijke kenmerken zijn een extreem nationalisme, militarisme, terreur jegens andersdenkenden en (doorgaans) het corporatisme. Zie ook totalitarisme.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/fascisme

FASCISME

1) Antidemocratische stroming 2) Autoritair gezag 3) Extreem politieke stroming 4) Italiaanse politieke stroming 5) Politieke stroming
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FASCISME/1

Fascisme

Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922–1943. Ook het nationaal-socialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933–1945 in Duitsland wordt weleens fascistisch genoemd. Eén partij of persoon heeft alle macht. Het fascisme is anticommunistisch, antiliberaal...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

Fascisme

politieke stroming die streeft naar een autoritair bestuurde samenleving, waarbij de natie boven het individu wordt gesteld.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

fascisme

politiek systeem
Jaar van herkomst: 1923 (Picarta: titel van N.J.C.M. Kappeijne van de Coppello )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

fascisme

Het fascisme is een politiek systeem dat berust op het beginsel van ultra-nationalisme en onverdraagzaamheid. Het is met name ook anti- communistisch. Alleen het eigen land deugt en alles dat anders is moet verdreven en vernietigd worden. Thans noemen we het ook wel extreem rechts. In de jaren dertig en veertig was Mussolini de grote leider.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_italie.htm

Fascisme

Het fascisme is een sterk nationalistische politieke beweging die zijn oorsprong vindt in Italië en daar tussen 1922 en 1943 zeer machtig was. Bij het fascisme staat een bepaald individu centraal dat door middel van nationalistische ideeën probeert om van de bevolking één hechte groep te vormen. Benito Mussolini is de grondlegger van het fascis...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Fascisme

fascisme

autoritair en nationalistisch politiek regime (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fascisme

Fascisme

totalitaire, ultrarechtse politieke stroming die gepaard gaat met brute onderdrukking van minderheden. In het nationaal-socialisme ook nog met volkerenmoord.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

fascisme

politiek systeem met autoritaire leider, zonder democratie vb: van 1922 tot 1945 was in Italië het fascisme aan de macht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fascisme

Fascisme

Het fascisme is een politieke stroming of staatsvorm die weliswaar het eigendom van de productiemiddelen in handen van de burgers toestaat, maar wel (vaak tot in detail) bepaalt wat de eigenaar er mee mag doen of moet doen. Iemand is dus maar schijnbaar eigenaar want hij heeft er niets over te zeggen. Gecombineerd met nationalisme wordt dit nationa...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

fascisme

•ideologie, berustende op nationalistische, autoritaire en corporatieve beginselen.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/fascisme

fascisme

Een regeringsstelsel met een streng nationalistische beleid dat de industrie, handel en financiën strak regelt, strenge censuur toepast en elke oppositie onderdrukt.
Categorie: Abstracte Begrippen > politieke ideologieën en opvattingen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

fascisme

Genoemd naar haar oorspronkelijke verschijningsvorm in Italië in de jaren dertig, is dit een verzamelnaam voor een ideologie die massaliteit, menselijke ongelijkheid, leiderschap en streven naar macht verheerlijkt. Theoretisch wordt fascisme wel gedefinieerd als `de opheffing van het onderscheid tussen kapitaal en arbeid`: werkgevers en werknemers...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10500

fascisme

stroming die wordt gekenmerkt door onder meer sterk nationalisme, één leider, één partij
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

Fascisme

Begrippenlijst: Tweede Wereldoorlog - Politieke beweging, na de Eerste Wereldoorlog in Italië ontstaan. De naam is afgeleid van `Fasci italiani di combattimento`, de naam voor de strijdbonden die de `fasces` als symbool hadden. De fascisten streefden naar een politiek stelsel, waarin de macht van de staat zeer groot is, de democratische rechten va...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676

fascisme

Politiek systeem waarin racisme wordt gecombineerd met een extreem nationalisme.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679
Geen exacte overeenkomst gevonden.