Zoek op

marktfalen

markten en prijzen: Coördinatie door het marktmechanisme werkt niet altijd goed: Sommige goederen hebben geen prijs; denk ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=marktfalen

marktfalen

marktfalen zelfst.naamw. [economie] het tekortschieten van de werking tussen vraag en aanbod. Reden hiervoor kan zijn onvolledige mededinging, onvolledige informatie voor iedereen, toe- of uittredingsbarrières, hoge transactiekosten en inhomogene producten. Bron: Wikiwoordenboek - marktfalen. S...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/marktfalen

Marktfalen

Bij marktfalen faalt de marktwerking, dat wil zeggen dat de markt geen optimale oplossing tot stand kan brengen. In principe zou marktwerking tot een uitkomst moeten leiden die Pareto-efficiënt is. Hieraan zijn wel enige voorwaarden verbonden: de markt zou een perfecte markt moeten zijn met volledige mededinging, volledige informatie voor iederee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Marktfalen

Marktfalen

De co
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/marktfalen
Geen exacte overeenkomst gevonden.