Zoek op

marktrisico

Het marktrisico uit zich in grote tussentijdse koersschommelingen. Die kunnen te wijten zijn aan muntbewegingen (muntrisico), maar ook aan rentefluctuaties (renterisico). Een scherpe rentestijging doet de waarde van uw effecten dalen. Ook de fluctuaties op de beurs in het algemeen vallen hieronder (koersvolatiliteit).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10611

Marktrisico

Risico samenhangend met fluctuaties in beurskoersen en-of rentevoeten. Het marktrisico uit zich in grote tussentijdse koersschommelingen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/marktrisico
Geen exacte overeenkomst gevonden.