Zoek op

nominatie

rechtswetenschap: bestemming, bijv.: het huis staat op de ~ om gesloopt te worden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/nominatie

nominatie

de nominatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [nomiˈna(t)si] Verbuigingen:   nominatie|s (meerv.) voorstel om iemand of iets te eren Voorbeeld:   `Oscarnominaties`Synoniem:   voordracht op de nominatie staan voor...  (uitgekozen zijn om miss...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nominatie

NOMINATIE

1) Aanbeveling 2) Aanstelling 3) Benoeming 4) Benoemingsrecht 5) Beroeping 6) Kandidaatstelling 7) Kandidatenlijst 8) Lijst der kandidaten 9) Lijst van de kandidaten 10) Lijst van kandidaten 11) Naamlijst 12) Voordracht 13) Voordracht ter benoeming 14) Voordracht van personen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NOMINATIE/1

nominatie

benoeming, voordracht
Jaar van herkomst: 1586 (WNT: )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Nominatie

Let op: Spelling van 1858 nominatio, Lat., benoeming; ook het regt, om iemand tot eene waardigheid of een ambt te benoemen; nominatie-lijst, eene lijst van eenige personen, om daaruit, tot de eene of andere betrekking, eene keus te doen. Nominator, benoemer; hij die iemand tot eenen post voorstelt of be...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

nominatie

benoeming, voordracht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/nominatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.