Zoek op

medeplichtigheid

strafrecht: opzettelijk behulpzaam zijn of opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/medeplichtigheid

medeplichtigheid

medeplichtigheid zelfst.naamw. het ook schuld hebben aan een misdrijf Bron: Wikiwoordenboek - medeplichtigheid. SpellingCorrect gespeld: 'medeplichtigheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Synoniemenbetrokkenheid ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/medeplichtigheid

medeplichtigheid

Een term uit het strafrecht. De medeplichtige is de persoon die opzettelijk heeft bijgedragen aan het voltrekken van een misdrijf. Het kan hierbij gaan om het aanbieden van hulp, het geven van infromatie, het verschaffen van wapens, werktuigen of andere middelen, het verlenen van onderdak of het weten van het misdrijf. Het hangt af van de omstandig...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/medeplichtigheid

MEDEPLICHTIGHEID

1) Betrokkenheid 2) Compliciteit
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MEDEPLICHTIGHEID/1

medeplichtigheid

het betrokken zijn bij een misdaad of wanbedrijf als medeplichtige in juridische zin; in algemeen taalgebruik ook: gemeenschappelijke schuldigheid aan een misdaad, wantoestand enz., veelal met de bijgedachte dat men niet de hoofddader of de belangrijkste veroorzaker is
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/medeplichtigheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.