Zoek op

medezeggenschap

groei en conjunctuur, markten en prijzen: kunnen deelnemen in het bestuur van bijv. een onderneming. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=medezeggenschap

medezeggenschap

ondernemingsrecht: kunnen deelnemen in een bestuur. Bijv. van een onderneming. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/medezeggenschap

medezeggenschap

de medezeggenschap zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [medə'zɛxənsxɑp] recht om mee te beslissen over zaken waarbij je betrokken bent Voorbeelden:   `medezeggenschapsraad`, `het recht op informatie, raadpleging en medezeggenschap van werknemers` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/medezeggenschap

medezeggenschap

Het recht om invloed te hebben op het beleid van een organisatie door personen die niet in dienst van die organisatie zijn. Het betreft degenen die direct bij de organisatie zijn betrokken of hun vertegenwoordigers. Zij kunnen op die manier meebeslissen over (werk)omstandigheden, samenwerkingsverbanden en de organisatiestructuur. Groepen met medeze...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/medezeggenschap

MEDEZEGGENSCHAP

1) Inspraak 2) Invloed 3) Lettermix, hint:gelegenheid om je mening te geven. 4) Recht van medebestuur 5) Stem
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MEDEZEGGENSCHAP/1

Medezeggenschap

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers of andere direct betrokkenen, zoals studenten-cliënten (bij onderwijsinstellingen en zorginstellingen) of ouders (bij scholen). == Arbeidsorganisaties == Medezeggenschap bij arbeidsorganisaties in Nederland kan op twee niv...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Medezeggenschap

medezeggenschap

•het recht op meebeslissen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/medezeggenschap

medezeggenschap

Het recht om over iets mee te praten en zo invloed uit te oefenen op de besluitvorming. In 1950 was er al een Wet op de Ondernemingsraden, die grote bedrijven verplichtte werknemers via formeel overleg te horen over het (personeels)beleid. Vanaf 1970 werd het recht op inspraak ook in andere sectoren vastgelegd, bijvoorbeeld van studenten en ouders ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10337

medezeggenschap

Het recht mee te doen in besprekingen en bij de besluitvorming over zaken die betrekking hebben op het werk in bedrijven. Medezeggenschap houdt in dat de werkgever luistert naar de wensen van de werknemers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Medezeggenschap

Inspraak van (gewezen) deelnemers bij de uitvoering van de pensioenregeling. Met name medezeggenschap van gepensioneerden is een actueel onderwerp. Zo zijn de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties met elkaar overeengekomen dat de gepensioneerden bij alle collectieve pensioenregelingen medezeggenschap kr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Medezeggenschap

De modieuze managementterm van het begin van de jaren negentig. In organisaties wordt dit meestal opgevat als meer participatie van medewerkers in de onderneming waarvoor zij werken, met als een van de bedoelingen het stimuleren van initiatief en ondernemingsgeest. Het heeft bijzondere implicaties voor vrou wen waar het gaat om geleidelijk afbreken...
Gevonden op http://www.floor.nl/management/medezeggenschap.html

Medezeggenschap

De mogelijkheid van (gewezen) deelnemers om inspraak te hebben bij de uitvoering van de pensioenregeling. Zie ook bij deelnemersraad.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Medezeggenschap

Het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming of instelling. Naast de Wet op de ondernemingsraden, waarin het recht op informatie, overleg, advies en instemming is geregeld, kennen we ook het enquêterecht van het Burgerlijk Wetboek.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

Medezeggenschap

De mogelijkheid van (oud-)deelnemers of gepensioneerden om inspraak te hebben bij de uitvoering van de pensioenregeling.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-k-o

medezeggenschap

[Management-en-organisatie] de rechten en bevoegdheden waarover medewerkers kunnen beschikken om invloed uit te oefenen op de vaststelling, uitvoering en controle van het bedrijfsbeleid en de besluitvorming die daarop wordt gebaseerd.
Gevonden op https://quizlet.com/117712549/h7-besluitvorming-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.