Zoek op

inspraak

bestuursrecht: mogelijkheid voor betrokkenen om hun mening te geven over een bepaald onderwerp. Bijv. bij het afgeven van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inspraak

inspraak

de inspraak zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈɪnsprak] keer dat je je mening mag geven over iets waarbij je betrokken bent Voorbeelden:   `inspraak hebben op het beleid van de gemeente`, `inspraak hebben in het onderwijsprogramma`Synoniem:   medezeggens...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inspraak

INSPRAAK

1) Ingeving 2) Innerlijke aansporing 3) Inspiratie 4) Inval 5) Inwendig 6) Medezeggenschap 7) Recht van medebestuur 8) Zeggenschap 9) Zeggingskracht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSPRAAK/1

Inspraak

Het recht om als burger gehoord te worden voordat het college van B en W of de gemeenteraad een beslissing neemt over een bepaalde zaak.
Inspraak is een manier om invloed uit te oefenen. Bij inspraak kunt u uw mening geven over een voorstel of plan van de gemeente. Inmiddels heeft de gemeente ingezien dat inspraak alleen niet meer voldoet. Daar...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Inspraak

Onder inspraak wordt verstaan: het betrekken van burgers in het algemeen of belanghebbenden in het bijzonder bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van beleid van de overheid. Het fenomeen inspraak is ontwikkeld in de jaren zeventig van de 20e eeuw. Het vormde het een uitdrukking van de "nieuwe democratie". Inmiddels is inspraak onderdeel van.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inspraak

inspraak

•de kans om zijn mening te uiten.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/inspraak

inspraak

de mogelijkheid om mee te praten voor er een beslissing wordt genomen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Inspraak

Het mogen meepraten bij het nemen van beslissingen van de overheid. Dit kan op bepaalde avonden als een bepaald plan wordt gepresenteerd, men kan ook een schriftelijk bezwaarschrift indienen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Inspraak

Het mogen meepraten bij het nemen van beslissingen van de overheid. Dit kan op bepaalde avonden als een bepaald plan wordt gepresenteerd, men kan ook een schriftelijk bezwaarschrift indienen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

inspraak

Def.: naar aanleiding van inspraak door burgers en overheden kunnen er nog wijzigingen worden meegenomen in conceptbesluiten. Toelichting: In Nederland volgt na publicatie van de MER, inspraak door burgers en daarna vaststelling door de minister. Vlaanderen kent geen officiële inspraak van de bevolking op de MER, maar een openbaar on...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

inspraak

gelegenheid om je mening te laten horen en invloed te hebben vb: de gemeente organiseert een inspraakavond
inspraak eisen [eisen dat er naar je wensen geluisterd wordt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inspraak

Inspraak

[Aardrijkskunde] Je mag zeggen wat je van iets vind. Andere mensen houden dan rekening met jou.
Gevonden op https://quizlet.com/107032831/aardrijkskunde-flash-cards/

inspraak

[Management-en-organisatie] alle meningen moeten worden meegeteld
Gevonden op https://quizlet.com/115773660/hoofdstuk-4-termen-samenvatting-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.