Zoek op

Median

(Engels) De middennerf van een symmetrisch blad.’
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10612

Median

(Eng) Synoniem: mediaan
De mediaan is de middelste van een serie naar grootte geordende uitkomsten. Als het aantal uitkomsten even is, is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee uitkomsten.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.