Zoek op

mensenrechten

mensenrechten: rechten en vrijheden waarover ieder mens beschikt en waaraan niet kan worden getornd. Bijv. recht op leven, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=mensenrechten

mensenrechten

mensenrechten: rechten en vrijheden waarover ieder mens beschikt en waaraan niet kan worden getornd. Bijv. recht op leven, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mensenrechten

mensenrechten

De eeuwige, onvervreemdbare rechten van de mens op grond van zijn plaats in de natuur, die door elke overheid erkend en geëerbiedigd moeten worden. Van deze rechten is al sprake in de filosofie van de Oudheid en in de Christelijke politieke theorie van de Middeleeuwen. De eerste moderne formulering van de rechten van de mens vinden we in het tweed...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/mensenrechten

mensenrechten

Brede verzamelterm voor bepaalde fundamentele rechten waar een individu, een groep mensen of een staat aanspraak op kan maken. Het recht is dan niet verbonden aan het bezit van bepaalde eigenschappen, voorwaarden of handelingen. Een mensenrecht is in principe geldig voor iedereen omwille van het loutere feit dat het mensen zijn. Voorbeelden van Wes...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/mensenrechten

mensenrechten

mensenrechten zelfst.naamw. [juridisch], [politiek] de fundamentele rechten en vrijheden die alle mensen zouden moeten hebben   Voorbeeld: `Het land heeft een zeer bedenkelijke reputatie op het gebied van mensenrechten. ` Bron: Wikiwoordenboek - mensenrechten. SpellingCorrect gespeld: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mensenrechten

Mensenrechten

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Zie Grondrechten. Ook vrijheid van godsdienst, onaantastbaarheid van het lichaam.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

mensenrechten

Ook genoemd rechten van de mens of fundamentele rechten. Rechten die ieder mens toekomen en die geacht worden de grondslag te zijn voor alle rechten die door wet en gewoonte worden gesteld. De kern van het vastgelegd internationaal recht van de mensenrechten wordt gevormd door de Universele verklaring, de VN-verdragen (1966) en het Verdrag tegen ma...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

mensenrechten

rechten die iedere mens zou moeten hebben vb: recht op onderwijs is een van de belangrijkste mensenrechten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=mensenrechten

mensenrechten

[Maatschappijleer] De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.
Gevonden op https://quizlet.com/121349717/maatschappijleer-woorden-flash-cards/

mensenrechten

aan alle mensen op grond van hun mens-zijn toekomende rechten die dus niet (als grondrechten) op een Grondwet hoeven te steunen Gebruikt voor: rechten van de mens Meer specifiek: rechten van het kind Minder specifiek: internationaal recht Zie ook: Europees Hof voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens grondrechten men...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/2436
Geen exacte overeenkomst gevonden.