Zoek op

mestoverschot

milieurecht: (Meststoffenwet, 27 november 1986) artikel 1, lid 1 sub n: de in een bepaald kalenderjaar geproduceerde, aangevoerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mestoverschot

mestoverschot

Veeboeren kunnen de mest van hun dieren niet meer kwijt door de grote omvang van de veestapel. In vroeger tijd was er een natuurlijke kringloop van begrazing en mesttoevoer in de veeteeltgebieden. Omdat de dieren nu veelal op stal staan en veevoer krijgen is die natuurlijke kringloop doorbroken. Er wordt meer mest in het milieu gebracht dan de natu...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geografie-en-demografie/mestoverschot

MESTOVERSCHOT

1) Kerst rebuskraker
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MESTOVERSCHOT/1

Mestoverschot

{Hoofding te beoordelen} ===Toegevoegd 15-08: Deel 1=== ===Toegevoegd 15-08: Deel 2=== Het kan ook veel beter worden opgelost, zoals in het artikel verwerken dat er bekende naamdragers zijn, dit kan op verschillende manieren zoals terloops melden (als het geen waslijst betreft), onder aan het artikel, of via verwijzing naar een duidingspagina, den...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mestoverschot

mestoverschot

[Aardrijkskunde] als de veehouderij meer meststoffen produceert dan de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater kunnen opnemen
Gevonden op https://quizlet.com/125763593/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.