Zoek op

metacommunicatie

metacommunicatie zelfst.naamw. [communicatie] verbale of non-verbale communicatie die betrekking heeft op de communicatie of de communicatiesituatie en waarmee bv. de verhouding tussen de communicatiepartners of de bedoeling van de spreker duidelijk wordt gemaakt   Voorbeeld: `Therapeuti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/metacommunicatie

Metacommunicatie

Metacommunicatie (het Griekse voorvoegsel "meta-" betekent "betreffende het onderwerp zelf") is het communiceren over communicatie als zodanig, dat wil zeggen communiceren over de toon van de boodschap en de bedoelde onderliggende betekenis en verschillende betrekkingaspecten hiervan. Een alledaags voorbeeld van metacommunicatie is de zin Zo p...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Metacommunicatie

Metacommunicatie

Metacommunicatie betekent communicatie over de communicatie zelf. Metacommunicatie is `praten over de manier waarop je met elkaar praat`. Metacommunicatie is communiceren over de toon of de betrekkingsaspecten van de communicatie. Het is niet spreken over de inhoud van de boodschap, maar over de achterliggende betekenis daarvan en over de relatione...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Metacommunicatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.