Zoek op

Metagegevens

Gegevens die context, inhoud en structuur van archiefbescheiden en hun beheer door de tijd heen beschrijven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Metagegevens

Informatie met betrekking tot‘uitwendige’ kenmerken van een gegeven, zoals de plaats waar het zich bevindt of het nummer waaronder het is opgeborgen. Dit staat tegenover de inhoud zelf van het gegeven die wordt aangeduid met ‘inwendige’ kenmerken.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Metagegevens

Metadata is informatie over digitale bestanden, waarmee kan worden vastgesteld hoe ze zijn geproduceerd, hoe ze zijn opgeslagen, hun technische en logische structuur, en hoe ze zijn beheerd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.