Zoek op

metopen

Vlakken tussen de triglieven in een Dorische fries, vaak met snijwerk.
Categorie: Onderdelen > friesonderdelen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.