Zoek op

milieuvergunning

algemeen, overheid: vergunning op basis van de Wet Milieubeheer ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=milieuvergunning

milieuvergunning

milieurecht: vergunning op basis van de Wet Milieubeheer. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/milieuvergunning

Milieuvergunning

Een milieuvergunning is een vergunning op basis van de milieuwetgeving in Nederland of Vlaanderen. ==Nederland== In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden waardoor de milieuvergunning opgenomen is in een omgevingsvergunning. Milieuvergunningen werden afgegeven door zowel provincies als gemeenten. De be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuvergunning

milieuvergunning

Administratieve vergunning, vroeger exploitatievergunning ` commodo-incommodo ` genoemd, die de technische bepalingen bevat die de uitbater moet naleven opdat zijn installaties geen hinder of gevaar zouden vormen voor de onmiddellijke buurt en geen schade aan het milieu zouden toebrengen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10417
Geen exacte overeenkomst gevonden.