Zoek op

Milli

Milli (symbool: m) is het SI-voorvoegsel dat gebruikt wordt om een factor 10-3, oftewel 1-1000, aan te duiden. Het wordt gebruikt sinds 1795; de naam is afgeleid van het Latijnse mille voor duizend. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Milli

milli

voorvoegsel voor 1-1000 (een duizendste). Meestal aangeduid met het voorvoegsel `m`
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Milli

Let op: Spelling (deels) uit 1864: duizendste gedeelte; duizend maal.
~ADE, v. (-n), tijdvak van duizend jaren.
~ARD, o. (-en), duizend millioen.
~ASSE, v. duizend milliarden.
~GRAM, o. (-men), duizendste deel van een wigtje.
~LITER, m. (-s), duizendste van een kop of kan.
~METER, m. (-s), duizenste van eene el, streep.
...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

milli

[Wiskunde] een duizendste
Gevonden op https://quizlet.com/28223907/fysica-wiskunde-voorvoegsels-eenheden-flash-ca
Geen exacte overeenkomst gevonden.