Zoek op

interpolatie

interpolatie zelfst.naamw. [tekstkritiek] het vervangen van woorden of zinnen door andere bij het kopiëren van een tekst, met als doel zich bepaalde rechten toe te eigenen of een ideologie te verdedigen [wiskunde] het schatten van de waarde van een functie in een punt uitgaande van bekende waarden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/interpolatie

INTERPOLATIE

1) Inlassing 2) Intercalatie 3) Invoeging 4) Invoeging van woorden of getallen 5) Tussenvoeging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTERPOLATIE/1

Interpolatie

Wanneer iemand een interpolatie uitvoert, doet hij een uitspraak over een onbekende situatie op basis van een serie bekende situaties (zoals waarnemingen of metingen) door aan te nemen dat er een verband tussen al die situaties bestaat. Voorwaarde om over interpolatie te spreken in plaats van over extrapolatie is dat de onbekende situatie zich bin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Interpolatie

Interpolatie

[literatuur] - Interpolatie (d.i. "inlassing") is een term uit de tekstkritiek van (meestal) klassieke teksten. Hij wordt gebruikt voor een min of meer opzichzelfstaande, afgeronde passage (d.i. enkele woorden of hele zinnen) in het handschrift van een literair werk, die door een andere persoon dan de oorspronkelijke auteur...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Interpolatie_(literatuur)

interpolatie

• [tekstkritiek] het vervangen van woorden of zinnen door andere bij het kopiëren van een tekst, met als doel zich bepaalde rechten toe te eigenen of een ideologie te verdedigen. • [wiskunde] het schatten van de waarde van een functie in een punt uitgaande van bekende waarden in punten eromheen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/interpolatie

interpolatie

Term uit de tekstkritiek voor een op zichzelf staande, afgeronde passage in een literair werk die door een ander dan de auteur, en zonder diens medeweten en goedvinden is ingevoegd. Als zodanig beschouwt men een interpolatie als tekstbederf, omdat zij het zicht op het oorspronkelijke literaire kunstwerk belemmert. Interpolaties worden aangewezen en...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Interpolatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), inlassching (van woorden, volzinnen enz.) in een handschrift; (wisk.) tussenvoeging van een gegeven aantal grootheden tussen twee gegevene.
*...POLEREN, [bijvoegelijk naamwoord] [gelijkvloeiend] (ik interpoleerde, heb geïnterpoleerd), inlassen, tussenvoegen.
*...PONEREN, [bedrijvend we...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

Interpolatie

Let op: Spelling van 1858 inlassching van enkele woorden, termen of zinnen in eenig geschrift; schriftvervalsching, door invoeging van hetgeen er niet toebehoort. Interpoleren, inlasschen; vervalschen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

interpolatie

tussenvoeging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/interpolatie

interpolatie

In beeldmanipulatie, de toename van de beeldresolutie door toevoeging van nieuwe pixels aan het beeld, berekend op basis van algoritmes. De kleur van deze nieuwe pixels is gebaseerd op de naastliggende pixels.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/interpolat

Interpolatie

In beeldmanipulatie, de toename van de beeldresolutie door toevoeging van nieuwe pixels aan het beeld, berekend op basis van algoritmes. De kleur van deze nieuwe pixels is gebaseerd op de naastliggende pixels.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Interpolatie

Vaststellen van de waarde van de afhankelijke variabele voor een gegeven of veronderstelde waarde van de onafhankelijke variabele welke waarde ligt binnen het reeds bekende gebied van waarden van de onafhankelijke variabele.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Interpolatie

(De techniek om pixels bij te voegen als een foto wordt vergroot in pixelafmetingen.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Interpolatie

Interpolatie is een softwarematige manier om het aantal pixels in een beeld te vergroten door deze tussen de gescande pixels in te zetten en zich daar wat betreft kleur in te passen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.