Zoek op

Minore

Let op: Spelling van 1858 Mineur, in de muzijk, aanwijzing, dat na eene periode, die in den grondtoon sluit, de modulatie zonder eenen bijzonderen overgang uit eene harde in eene zachte toonsoort valt, en dat alzoo eene volkomene periode gemaakt wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.