Zoek op

mitigatie

rechtswetenschap: matigen, verzachten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=mitigatie

mitigatie

rechtswetenschap: matigen, verzachten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mitigatie

mitigatie

de mitigatie zelfst.naamw. (v.) Afbreekpatroon:   mi - ti - 'ga - tie Herkomst:   «Frans 1) het verzachten van klimaatverandering door minder broeikasgassen uit te stoten milieu Voorbeeld:   `Mitigatie is nauw verbonden met de energievoorziening omd...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mitigatie

MITIGATIE

1) Leniging 2) Matiging 3) Verlichting 4) Verzachting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MITIGATIE/1

Mitigatie

Mitigatie is de term die wordt gebruikt in het klimaatbeleid voor maatregelen die beogen emissies van de broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (HFK`s, PFK`s en SF6) te verminderen. Mitigatie kan plaatsvinden door het reduceren van broeikasgasemissies, CO2-afvang en -opslag, het voorkómen .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitigatie

Mitigatie

Let op: Spelling van 1858 mitigatio, Lat., verzachting. Mitigeren, verzachten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

mitigatie

verzachting. synoniem: itigatio
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

mitigatie

Def.: maatregelen die compenseren voor- of minimaliseren van het verlies aan milieukwaliteiten en hulpbronnen als gevolg van ontwikkelingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

mitigatie

leniging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mitigatie

Mitigatie

Onder mitigatie wordt vermindering van de uitstoot van broeikasgasssen verstaan. Mitigatie is nauw verbonden met de energievoorziening omdat het belangrijkste broeikasgas CO2 vooral uitgestoten wordt door energieverbruik. Het Kyotoprotocol uit 1997 is het belangrijkste internationale verdrag over mitigatie. Industrielanden hebben afgespr...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/70240/mitigatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.