Zoek op

modularisering

modularisering zelfst.naamw. het aanbieden (van onderwijs) in modulen Bron: Wikiwoordenboek - modularisering. Spelling'modularisering' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fout gespel...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/modularisering

modularisering

Experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel dat jongeren meer kansen wil bieden op de arbeidsmarkt en dat onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar wil brengen. Omdat een behoorlijk aantal Vlaamse jongeren het leerplichtonderwijs (leerplicht) verlaat zonder diploma wordt het onderwijsaanbod van beroepsopleidingen gemodularisee...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k
Geen exacte overeenkomst gevonden.