Zoek op

moeras

het moeras zelfst.naamw.Uitspraak:   [muˈrɑs] Verbuigingen:   moeras|sen (meerv.) terrein met een natte, zachte bodem Voorbeeld:   `wegzakken in het moeras` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'moeras' komt voor in de Woordenlijs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/moeras

MOERAS

1) Broek 2) Broekland 3) Dras 4) Drasland 5) Drassig gebied 6) Drassig land 7) Drassige grond 8) Goor 9) Laaggelegen land 10) Laagveen 11) Laak 12) Moer 13) Onland 14) Penarie 15) Rawah (Indonesisch) 16) Slijk 17) Veen 18) Waterachtig land 19) Waterig land 20) Waterland 21) Waterrijk land 22) Weke aarde 23) Zeer waterig gebied 24) Zeer waterrijk ge...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOERAS/1

Moeras

Een moeras is een overgangsgebied tussen water en land. Het is een type drasland. Het wordt gekenmerkt door bijzondere plant- en diersoorten. In feite betreft het een tussenfase in de successie. Deze kan in stand gehouden worden door dieren of mensen. Bij dieren kan men bijvoorbeeld denken aan de Oostvaardersplassen in Flevoland. Hier houden ganze...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras

Moeras

[natuurdoeltype] - Moeras is een natuurdoeltype dat voorkomt op het overgangsgradiënt tussen water en land en bestaat voornamelijk uit oevervegetatie en rietvegetatie. Het natuurdoeltype vergt een waterregime variërend van open water tot nat en de vegetatie wordt voornamelijk voornamelijk gevoed door oppervlaktewater maar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras_(natuurdoeltype)

Moeras

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-sen), stilstaand water van geringe diepte en zonder merkbare toe- of afvloeiing; drasland, slijkgrond.
~GAS, o. gas uit moeraswater.
~IJZER, o. limoniet, [zeker, zekere] delfstof.
~PLANTEN, v. mv.
~SIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), van -, uit -, als een moeras.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

moeras

drassig land
Jaar van herkomst: 1599 (Kil. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

moeras

drassig land (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/moeras

moeras

drassig, modderig land, waar je in wegzakt vb: we kwamen bij het wandelen plotseling in een moeras
iemand uit het moeras helpen [uit de moeilijkheden helpen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=moeras

moeras

Meest laaggelegen wetlands met stilstaand water dat niet het gehele oppervlak bedekt, maar met verspreide meertjes en poelen, of oevers van rivieren en meren met semi-aquatische (gedeeltelijke boven water groeiende) vegetatie. Een moeras vormt dus een met water doordrenkt ecosysteem, gedomineerd door waterplanten. Meestal zijn in een moeras allerle...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

moeras

begroeide natte drassige gebieden zonder goede afwatering
Gevonden op http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=276
Geen exacte overeenkomst gevonden.