Zoek op

mutatie

rechtswetenschap: veranderen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mutatie

mutatie

de mutatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [my'ta(t)si] Verbuigingen:   mutatie|s (meerv.) verandering in het DNA of RNA van een organisme Voorbeeld:   `Bij mensen treden voortdurend spontane genetische mutaties op.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mutatie

MUTATIE

1) Afwijking 2) Andere vorm 3) Erfelijke genetische verandering 4) Inductie 5) Overgang 6) Overplaatsing 7) Periodieke zwenking van de aardas 8) Sprongsgewijze verandering 9) Stemwisseling 10) Stemwisseling bij jongens 11) Umlaut 12) Variatie 13) Verandering 14) Verplaatsing van de hemelpool 15) Verwisseling 16) Wijziging 17) Wisselen van stem 18) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MUTATIE/1

Mutatie

Een verandering in een gen. Soms wordt hierbij ook de informatie van het gen veranderd, zodat het gen niet goed werkt. Dit kan een genetische aandoening veroorzaken.
Gevonden op http://erfocentrum.nl/pdf/zena/Verklarende%20woordenlijst%20genetica.pdf

Mutatie

De wijziging van een klinker onder de invloed van de klankkleur van de volgende lettergreep, umlaut of inductie Afgeleid van het Latijnse mutans (veranderend)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

mutatie

• [medisch] sprongsgewijze verandering.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/mutatie

Mutatie

Een mutatie is een wijziging in de situatie van de verzekerde. Voorbeeld van een mutatie Een mutatie kan bijvoorbeeld een adreswijziging zijn. Dit geef je door aan de verzekeraar. De gegevens worden dan direct aangepast op het polisblad van bijvoorbeeld je autoverzekering.
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/mutatie

Mutatie

[Soldatentaal, 1914] de reden der straf. De soldaat zegt mutasje. Komt van fra. mutation, verandering in de positie van den soldaat. Er was een kolom ‘mutation’ in de militaire registers. De laatste kolom van het strafregister droeg nu wel niet het opschrift ‘mutatie’, maar ‘mutatie’ heette een kolom te zijn. In zoo'n kolom stond de st...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Mutatie

Een verandering in het genetische materiaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Mutatie

Een verandering in genetisch materiaal, hetzij in het DNA hetzij in de genen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10399

mutatie

Een verandering in het genetisch materiaal. Zowel in het DNA als in de genen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10399

Mutatie

Een spontane wijziging in de erfelijke eigenschappen waarbij het genotype wordt veranderd. Als de wijziging plaatsvindt in de voortplantingscellen is zij erfelijk; als zij plaatsvindt in de (normale) lichaamscellen is zij niet erfelijk en in dit laatste geval spreken we van een somatische mutatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

Mutatie

Een volkomen onverwachte, niet eerder opgetreden afwijking van de norm vogel, die afwijking is erfelijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10637

mutatie

spontane verandering van een gen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Mutatie

Plotselinge, sprongsgewijze erfelijke verandering van een eigenschap (z.o. mutant)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

mutatie

Def.: blijvende verandering in het erfelijke materiaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Mutatie

Plotselinge verandering in het erfelijke materiaal (genen) van een organisme waardoor één of meer eigenschappen veranderd zijn. Kan spontaan optreden of worden veroorzaakt door factoren van buitenaf (straling, chemische stoffen). De meeste mutaties zijn ongunstig voor het organisme. Soms kunnen er nieuwe, gunstige eigenschappen door ontstaan. Bij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

Mutatie

Spontane verandering in het erfelijke materiaal, bouw en-of functies van een organismen. - Dankzij dergelijke veranderingen kunnen micro-organismen (o.a. bacteriën, virussen, schimmels) ongevoelig (= resistent) worden voor antibiotica, waarvoor ze eerst wél gevoelig waren. Dit betekent onder meer dat er steeds weer nieuwe anti-microbiële middele...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Mutatie

Engels:Mutation sprongsgewijze verandering
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

Mutatie

wijziging in het erfelijk materiaal (DNA) van een cel.
Gevonden op http://www.llcg.be/nl/Dokter/algemeen/woordenboek

mutatie

het anders maken of worden vb: deze mutatie moet aangegeven worden op een formulier Synoniemen: verandering wijziging omslag wending
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=mutatie

Mutatie

Mutatie is een verandering in een erfelijke eigenschap. Mutaties zorgen voor variatie in erfelijke eigenschappen, zonder mutaties is geen evolutie mogelijk. We onderscheiden twee typen mutaties. Puntmutaties
Puntmutaties zijn wijzigingen in de moleculaire samenstelling van een gen. Het kan gaan om een toevoeging, verwijdering of vervanging van ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001372.html

Mutatie

Elke verandering ten aanzien van een verzekeringspolis zoals premiewijziging, risicowijziging etc.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Mutatie

[Nederlands] Verandering
Gevonden op https://quizlet.com/86319274/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.