Zoek op

naamval

Het systeem van verschillende woordvormen voor de zinsdelen onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp en de bezitsvorm. In Europese talen worden gewoonlijk vier naamvallen onderscheiden. Van één tot vier zijn dat: nominatief (onderwerpsvorm), genitief (bezitsvorm), datief (meewerkend-voorwerpsvorm) en accusatief (lijden...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/naamval

naamval

naamval zelfst.naamw. taalkunde , grammatica een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord die de functie van dat woord in de zin aangeeft    Voorbeeld: `In het Duits worden vier naamvallen onderscheiden, namelijk de nominatief, de genitief, de datief en de accusatief. ` Bro...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/naamval

NAAMVAL

1) Ablatief 2) Casus 3) Grammaticale term 4) Spraakkunstige term 5) Taalkundig begrip 6) Taalkundige term 7) Val 8) Verbuigingsvorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NAAMVAL/1

Naamval

Elk der (buigings)vormen van een (voornaam)woord die zijn betrekking tot andere woorden in de volzin aanduiden We onderscheiden: nominatief (eerste naamval), genetief (tweede naamval), datief (derde naamval), accusatief (vierde naamval), vocatief (vijfde naamval), locatief (zesde of zevende naamval), instrumentalis (zevende naamval), absolutief en ...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_n.htm

Naamval

Een naamval of casus is een middel waarmee de grammaticale functie van een woord in de zin kan worden aangegeven. Zichtbare naamvallen betreffen de morfologie, wat wil zeggen dat de vorm van het betrokken woord wijzigingen ondergaat, meestal in de vorm van een naamvalsuitgang - en worden onderscheiden van onzichtbare (abstracte) naamvallen. == Ben...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Naamval

Naamval

Een naamval is een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord, die de functie van dat woord in de zin aangeeft. Daarnaast wordt de term `naamval` ook wel gebezigd om de verschillende functies zelf aan te duiden. Naamvallen komen voor bij zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, telwoorden en voornaamwoorden. In het hedendaags...
Gevonden op http://taaladvies.net/

naamval

elk der buigingsvormen van een naamwoord
Jaar van herkomst: 1706 (Moonen, Nederduitsche spraekkunst )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

naamval

bepaalde vormcategorie van een naamwoord die de syntactische functie van het naamwoord aangeeft. In het Nederlands worden naamvallen alleen nog voor voornaamwoorden gebruikt, in de meeste andere gevallen maakt de plaats in de zin duidelijk wat d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10109

naamval

vorm die de functie van een woord in een zin aanduidt casus (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/naamval
Geen exacte overeenkomst gevonden.