Zoek op

nationaliteit

rechtswetenschap: het onderdaan zijn van een bepaalde staat. Nederlander is het kind waarvan ten tijde van zijn geboorte ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/nationaliteit

nationaliteit

Het in juridische zin behoren bij een bepaald land. Het hebben van de nationaliteit van een land heeft belangrijke consequenties, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een paspoort , het in aanmerking komen voor sociale voorzieningen of bij arrestatie in het buitenland.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/nationaliteit

nationaliteit

de nationaliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [nɑ(t)ʃonaliˈtɛit] Verbuigingen:   nationaliteit|en (meerv.) (van een persoon) feit dat je officieel burger bent van een bepaald land Voorbeeld:   `Zij heeft de Nederlandse en de Turkse nationaliteit.`Syno...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nationaliteit

NATIONALITEIT

1) Eigenvolkskarakter 2) Het behoren tot een volk 3) Landaard 4) Staatsburgerschap 5) Volk 6) Volksaard 7) Volksbestaan 8) Volkseigenaardigheid 9) Volkskarakter
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NATIONALITEIT/1

Nationaliteit

Nationaliteit duidt de relatie aan tussen een individu en een staat, cultuur of loyaliteit. Nationaliteit heeft een tweeledige betekenis: ==Algemeen== Elke staat bepaalt door middel van nationaliteitswetten wie tot zijn onderdanen behoren. Een persoon die door geen enkele staat als onderdaan wordt beschouwd, wordt staatloos genoemd. Het begrip sta...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaliteit

Nationaliteit

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap).
Personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben, de z.g. polypatriden. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt in statistische overzichten aan personen die meerdere nationaliteiten hebben, slechts één nationaliteit toegekend. Daartoe worden prioriteringsregels gesteld. Die ...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2248

nationaliteit

Rechtsbetrekking tussen personen en de staat (of het volk) waartoe zij behoren, lidmaatschap van een staatsverband.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_europa.htm

nationaliteit

De juridische band tussen een individu en een staat die recht geeft op erkenning als lid van die staat. De Universele verklaring stelt dat ieder recht heeft op een nationaliteit en het recht van nationaliteit te veranderen. Ook mag men vrijelijk zijn land verlaten en ernaar terugkeren. Men kan zijn nationaliteit verliezen bijv. door zich buiten de ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Nationaliteit

Nederlander is hij (of zij) die de Nederlandse nationaliteit heeft. Maar hoe word je Nederlander?Kinderen van een Nederlandse vader of Nederlandse moeder zijn bij de geboorte Nederlander. De plaats van de geboorte is daarbij niet van belang.Een kind, geboren uit een in Nederland wonende vader of moeder die zelf ook geboren is uit een in Nederland w...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

nationaliteit

het behoren tot een bepaalde natie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/nationaliteit

nationaliteit

het horen bij een bepaald land vb: mijn vriend heeft de Spaanse nationaliteit
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=nationaliteit

Nationaliteit

[Nederlands] Het deel uitmaken van een bepaald volk (natie, land)
Gevonden op https://quizlet.com/7905397/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.