Zoek op

nazorg

de nazorg zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['nazɔrx] aandacht en hulp voor mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt Voorbeeld:   `Er is telefonische nazorg van/aan de slachtoffers tot een half jaar na het incident.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorre...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nazorg

NAZORG

1) Controle achteraf 2) Controle na behandeling 3) Controle van patiënten na behandeling 4) Onderhoud 5) Patientencontrole 6) Service 7) Verpleegterm 8) Verzorging van patiënten na behandeling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NAZORG/1

Nazorg

Professionele hulp (emotioneel, financieel, administratief etc.) aan nabestaanden nadat een dierbare is overleden.
Gevonden op http://uitvaartverzekeringwijzer.net/begrippenlijst/

nazorg

De aandacht voor de opvang en begeleiding van slachtoffers en de begeleiding en opvolging van daders.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Nazorg

Als na een sanering nog restverontreinigingen in de bodem zijn achtergebleven zijn nazorgmaatregelen noodzakelijk.
Gevonden op http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0260-Bodemverontre

Nazorg

Als na een sanering nog restverontreinigingen in de bodem zijn achtergebleven zijn nazorgmaatregelen noodzakelijk.
Gevonden op http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0260-Bodemverontre

Nazorg

De dienstverlening door de verzekeringstussenpersoon (a) met betrekking tot verzekeringen die via zijn intermediair tot stand zijn gekomen en (b) overige verzekeringen die tot zijn portefeuille (zijn gaan) behoren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

nazorg

Def.: nazorg is het geheel van controleren, beheren en onderhouden en zo nodig vervangen van de aangebrachte isolatie- en controlemaatregelen, teneinde de kwaliteit van een bodemsanering en daarmee de bereikte milieuhygiënische situatie (duurzame reductie van risico†™s) ook op de langere termijn te kunnen garanderen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

nazorg

zorg die gegeven wordt als een zorgvrager weer bijna genezen is of zorg na een behandeling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Nazorg

Geheel van maatregelen gericht op terugkeer naar een zoveel mogelijk normale situatie, met een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid van een patiënt. Nazorg kan zowel lichamelijke, geestelijke als maatschappelijke maatregelen behelzen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Nazorg

De dienstverlening door de verzekeringstussenpersoon (a) met betrekking tot verzekeringen die via zijn intermediair tot stand zijn gekomen en (b) overige verzekeringen die tot zijn portefeuille (zijn gaan) behoren.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.