Zoek op

nouveau roman

Term gebruikt voor het werk van een aantal experimentele Franse romanschrijvers uit het midden van de 20ste eeuw die zich niets gelegen lieten liggen aan plot, psychologie of de andere conventies van de 19de-eeuwse roman. Zie ook Alain Robbe-Grillet.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-literatuur/nouveau-roman

Nouveau roman

De experimentele romanvorm, gekenmerkt door het overheersen van het motief van de vervreemding, door de objectieve beschrijving van een wereld met eigen wetten, door de afwezigheid van een herkenbare intrige, afkeer van psychologie en door experimenten met de taal
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_n.htm

Nouveau roman

Nouveau roman is een literaire beweging van de jaren 1942-1970 die toentertijd een aantal schrijvers samenbracht die vooral behoorden tot Éditions de Minuit. De term werd bedacht door criticus Émile Henriot die zich op 22 mei 1957 in een artikel in Le Monde in negatieve zin uitliet over de roman La Jalousie van Alain Robbe-Grillet. Deze term wer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nouveau_roman

nouveau roman

Stroming in de Franse prozaliteratuur van na 1945 waarvan de auteurs breken met de prozatraditie door het toepassen van nieuwe technieken en het doelbewust doorkruisen van bestaande literatuuropvattingen. In die zin behoren de auteurs van de nouveau roman dan ook duidelijk tot de
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Nouveau Roman

De Nouveau Roman is een Frans type novel dat ingaat tegen de klassieke literaire genres. Dit novel-type ontstond in het jaar 1950 en geeft een koele, objectieve beschrijving van voorwerpen en mensen. De Nouveau Roman is waarschijnlijk ontstaan als reactie op de economische crisis en de daarmee samenhangende werkeloosheid. De blik van de maatschappi...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Nouveau_Roman
Geen exacte overeenkomst gevonden.