Zoek op

OBLIGO

1) Borgstelling 2) Financiële term 3) Garantie 4) Geldelijke verplichting 5) Schuldbrief 6) Verantwoordelijkheid 7) Verbintenis 8) Verplichting 9) Waarborg
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBLIGO/1

Obligo

Nederlandsche handelswoorden uit het Italiaans (1914): verbintenis; verplichting.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

obligo

verplichting
Jaar van herkomst: 1676 (De Bruijn Tw. 10 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

obligo

verplichting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/obligo

Obligo

Het geheel van bestaande en reeds aangegane toekomstige verplichtingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten valutatermijncontract.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/obligo
Geen exacte overeenkomst gevonden.