Zoek op

garantie

consumentengedrag: positief uitgelegde aansprakelijkheidsuitsluiting. Een in consumentenkoop gebruikelijke manier van uitsluiten ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=garantie

garantie

consumentenrecht: positief uitgelegde aansprakelijkheidsuitsluiting. Een in consumentenkoop gebruikelijke manier van uitsluiten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/garantie

garantie

de garantie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xaˈrɑn(t)si] Verbuigingen:   garantie|s (meerv.) verzekering dat iets goed is of werkt Voorbeelden:   `een garantieperiode van 5 jaar`, `onder de garantie vallen`, `Hij regelt het in ieder geval, die garantie he...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/garantie

garantie

Een belofte om een bepaalde handeling te verrichten, of een verzekering dat een bepaalde kwaliteit aanwezig is. Zo kun je een garantie geven dat een bepaald bedrag betaald zal worden, of kun je de garantie geven dat een auto geschikt is om er een bepaald aantal kilometers zonder gebreken mee te rijden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/garantie

GARANTIE

1) Belofte 2) Bewijs van eigenheid 3) Borg 4) Borgsom 5) Borgstelling 6) Borgtocht 7) Cautie 8) Garantiebewijs 9) Obligo 10) Onderpand 11) Pand 12) Verzekering 13) Vrijwaring 14) Waarborg 15) Waarborg van fabrieksmerken 16) Waarborging 17) Waarborgsom 18) Zekerheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GARANTIE/1

Garantie

Garantie is een begrip waarmee men aangeeft dat men ergens voor instaat. Een ander woord voor garantie is waarborg. Wanneer een verkoper van een product een garantie geeft op de kwaliteit van het product, betekent dit dat hij ervoor instaat dat het product voldoet aan de beloofde eisen. Een garantie is daarmee een sterke belofte die ook de nodige ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Garantie

garantie

•een verklaring waarin men verklaart voor bepaalde gevolgen in te staan.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/garantie

Garantie

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): borgstelling, vrijwaring.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

garantie

waarborg
Jaar van herkomst: 1700 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Garantie

Ga naar: NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Garantie

lndien een brandverzekeraar een verzekering accepteert onder voorwaarde dat de verzekerde bepaalde handelingen moet verrichten, bijvoorbeeld het in behoorlijk werkvaardige toestand houden van de blusmiddelen, of bepaalde dingen niet zal doen, bijvoorbeeld lokalen niet verwarmen met petroleum of andere minerale oliën, dan wordt dit in de polis vast...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

garantie

Bij het verlenen van garanties moet men op zijn hoede zijn. In veel garantiebewijzen die de verkoper geeft staat in feite niet meer dan het tegendeel: de verkoper verklaart met zoveel woorden in een aantal situaties niet aansprakelijk te zijn voor de ondeugdelijkheid van de door hem geleverde zaak. Vaak zet hij er ook nog bij dat hij ook niet aansp...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Garantie

De basis voor aanspraken van de koper aan de verkoper, waarop in het kader van een koopovereenkomst, de koper, in het geval van een gebrek aan een product of dienst, zijn aanspraken kan laten gelden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11317

Garantie

Garantie geeft zekerheid dat een product wordt vervangen, wanneer het stuk gaat binnen een vastgestelde periode. Een ander woord voor garantie is 'waarborg'. Bij garantie hoort altijd een 'garantietermijn'. Meestal wordt met garantie de 'fabrieksgarantie' bedoeld. Dit betekent dat een fabrikant de garantie geeft, dat het product aan bepaalde eisen ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Garantie

garantie

waarborg (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/garantie

Garantie

Vrijwel landelijk systeem, waarbij kopers van een woning in staat gesteld worden om een garantie op de terugbetaling van de hypotheek af te geven aan de financier door betaling van een waarborgprovisie.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/garantie

garantie

waar je niet aan hoeft te twijfelen vb: ik geef je de garantie dat hij te laat komt Synoniemen: zekerheid verzekering Tegenstellingen: twijfel onzekerheid
de zekerheid dat gebreken nog voor rekening van de verkoper komen vb: op deze fiets kreeg ik twee jaar garantie
een garantiebewijs [een schriftelijke garantie...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=garantie

Garantie

De schriftelijke bevestiging door fabrikant of handelaar, dat hij gedurende een bepaalde tijd instaat voor eventuele gebreken aan het artikel of dienst (productie- of installatiefouten). De verzekering van de leverancier van een product, dat het product zal voldoen aan een bepaalde functionaliteit, prestige of aan bepaalde normen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

garantie

[Nederlands] zekerheid
Gevonden op https://quizlet.com/102224648/nederlands-flash-cards/

garantie

[Verzorging] een waarborg voor het goed functioneren van het artikel
Gevonden op https://quizlet.com/106266678/verzorging-hoofdstuk-2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.