Zoek op

observatie

strafprocesrecht: het stelselmatig volgen van een persoon en/of het stelselmatig waarnemen van diens aanwezigheid of gedrag; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/observatie

observatie

de observatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔbsɛr'va(t)si] Verbuigingen:   observatie|s (meerv.) iets dat of keer dat je (iets) aandachtig bekijkt Voorbeeld:   `Er wordt informatie verzameld door interviews en observaties ter plaatse.`Synoniem: &nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/observatie

OBSERVATIE

1) Apperceptie 2) Beschouwing 3) Bespieding 4) Inachtneming 5) Naleving 6) Onderzoek 7) Opmerking 8) Perceptie 9) Verkenning 10) Waarneming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBSERVATIE/1

Observatie

Observatie is kijken hoe iets gebeurt of iemand zich gedraagt. De observatie kan verschillende vormen hebben. Hij kan gestructureerd of ongestructureerd en participerend of niet-participerend zijn. Een gestructureerde observatie wil zeggen dat je van tevoren een bepaald doel hebt vastgesteld (waarom wil je observeren). Daarbij kun je bepaalde meth...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Observatie

observatie

• [medisch] waarneming.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/observatie

observatie

waarneming
Jaar van herkomst: 1485 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Observatie

Waarneming.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Observatie

Observatie is een vorm van fieldresearch die relatief weinig gebruikt wordt in het midden en kleinbedrijf. Bij observatie volgt de onderzoeker zijn doelgroep gedurende langere tijd, met als doel opvallende kenmerken en-of eigenaardigheden van zijn doelgroep te achterhalen. Observatie wordt voornamelijk toegepast in het grootbedrijf, te denken valt ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Observatie

Een observatie is een objectieve waarneming van gedragingen of gebeurtenissen, die wordt uitgevoerd met een bepaald doel voor ogen. Hoewel een observatie zo objectief mogelijk dient te worden uitgevoerd, is volledige objectiviteit onmogelijk. Observaties worden immers uitgevoerd door mensen en ieder individu geeft zijn of haar eigen interpretatie a...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Observatie

observatie

waarneming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/observatie

Observatie

Engels:Observation waarneming
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/o

observatie

er goed en aandachtig naar kijken vb: mijn observatie is dat de dingen heel gauw snapt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=observatie

Observatie

Het verkrijgen van informatie door het waarnemen van de verschijnselen of personen waarover men informatie nodig heeft. De geobserveerde weet niet dat wordt geobserveerd. Soms direct: passantenonderzoek, etalageonderzoek; soms indirect via meting van aankopen: retail store audit.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Observatie

Bewuste, gerichte en nauwkeurige waarneming van een patiënt of cliënt, diens ziekteverschijnselen en-of gedrag en de reacties op een behandeling
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst

observatie

[Maatschappijwetenschappen] je bestudeert en houdt het gedrag van mensen in de gaten
Gevonden op https://quizlet.com/12940392/mw-inl-hoofdstuk-3-onderzoek-doen-bij-sociale-

observatie

het heimelijk waarnemen of volgen van personen of objecten door opsporingsambtenaren Gebruikt voor: heimelijk gadeslaan Meer specifiek: hulpmiddelen camouflagemiddelen observatiemiddelen methoden scart stelselmatige observatie vorm dynamische observatie statische observatie Minder specifiek: bijzondere opsporingsmethoden Zie oo...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/4982
Geen exacte overeenkomst gevonden.