Zoek op

Occlusiefront

Wanneer het aan een lagedrukgebied verbonden koufront het warmtefront heeft ingehaald, spreekt men van een geoccludeerd front of occlusiefront. Ontstaan: In de kern van de ontwikkelende depressie vinden we het overgangspunt van koufront naar het warmtefront. Als het lagedrukgebied zich verder ontwikkelt, kan het windveld rond de kern sterker worden...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/O.html

Occlusiefront

Een occlusiefront is een front dat ontstaat waar een koufront en een warmtefront elkaar raken doordat koufronten sneller gaan dan warmtefronten. Een occlusiefront (van de Latijnse woorden occlusio, `sluiting` of `opsluiting` en frons, `voorhoofd` of `voorzijde`) begint waar een koufront op een warmtefront botst en vervolgens eindigt in de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Occlusiefront

Occlusiefront

Front dat ontstaat wanneer het langzamer bewegend warmtefront in een depressie wordt ingehaald door het sneller bewegend koufront. Hierdoor ontstaat soms een frontale mist. Zie ook Mist.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

occlusiefront

Def.: front dat ontstaat wanneer het langzamer bewegend warmtefront in een depressie wordt ingehaald door het sneller bewegend koufront. Toelichting: hierdoor ontstaat soms een frontale mist
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.