Zoek op

occupatie

zakenrecht: het in bezit nemen van een roerende zaak die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=occupatie

occupatie

zakenrecht: het in bezit nemen van een roerende zaak die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/occupatie

OCCUPATIE

1) Bezetting 2) Bezigheid 3) Emplooi 4) In bezitneming 5) Inbezitneming 6) Inbezitneming (wederrecht) 7) Inneming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OCCUPATIE/1

occupatie

bezigheid, in bezit neming, bezetting
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Occupatie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Occupatie, Occupatieleger``] Zie Bezetting
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

occupatie

bezigheid - Jaar van herkomst: 1468 (HWS )
verhindering - Jaar van herkomst: 1503 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Occupatie

Let op: Spelling van 1858 bezitneming; bezetting, bezigheid. Geöccupeerd, bezig, met zaken of bezigheden overladen; bezet. Occuperen, bezetten, innemen; bezig houden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

occupatie

bezigheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/occupatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.