Zoek op

OEVERWAL

1) Achtergebleven puin na een overstroming 2) Zandige afzetting langs een rivier
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OEVERWAL/1

Oeverwal

Een oeverwal is een natuurlijke landschapsvorm die ontstaat langs meanderende rivieren. ==Ontstaan== Oeverwallen worden door het stromende water zelf, van nature opgeworpen. Tijdens hoge afvoeren treedt een rivier buiten de oevers. Het overstromend gebied direct naast de rivier loopt relatief snel vol en wordt daarna traag meestromend water. Het w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeverwal

oeverwal

Een brede rug langs een rivier, ontstaan door sedimentatie van zandig materiaal direct langs de rivier tijdens overstromingen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

oeverwal

Brede lage rug langs de rivier, ontstaan door sedimentatie van zandig materiaal direct lanfs de rivier tijdens overstromingen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Oeverwal

Een oeverwal is een natuurlijke hoogte langs een rivier, die ontstaat doordat tijdens het buiten haar oevers treden van de stroom het grofste materiaal het dichtst bij de rivier wordt afgezet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

oeverwal

Brede lage rug langs de rivier, ontstaan door sedimentatie van zandig materiaal direct langs de rivier tijdens overstromingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Oeverwal

Natuurlijke hoogte langs een (voormalige) rivierloop waarop zich zanderige klei (grovere sedimenten) afgezet heeft. Deze gronden zijn daardoor vruchtbaarder dan de zware kleigronden in de kommen (veroorzaakt door de goede chemische vruchtbaarheid en de goede structuur van de zavel). Op de oeverwallen staan de boerderijen (in het rivierengebied) en ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Oeverwal

wal van afgezet puin langs een rivier ten gevolge van opeenvolgende overstromingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

oeverwal

Def.: relatief hoge, zandige delen van rivieroevers. Toelichting: Ontstaan door sedimentatie van zand tijdens hoogwaters
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

oeverwal

[Aardrijkskunde] zandrug, direct naast de rivier gelegen, ontstaan door sedimentatie bij overstromingen.
Gevonden op https://quizlet.com/38946124/aardrijkskunde-hoofdstuk-6-wateroverlast-flash
Geen exacte overeenkomst gevonden.