Zoek op

ondervolmacht

vermogensrecht: volmacht die aan een ander persoon is doorgegeven. De ~ is slechts toegestaan als de gevolmachtigde de bevoegdheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ondervolmacht

ondervolmacht

vermogensrecht: volmacht die aan een ander persoon is doorgegeven. De ~ is slechts toegestaan als de gevolmachtigde de bevoegdheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ondervolmacht

Ondervolmacht

De door een gevolmachtigd agent verleende bevoegdheid om op naam en voor rekening van een verzekeraar overeenkomsten van verzekering te sluiten en alle daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende andere rechtshandelingen te verrichten. De gevolmachtigd agent moet door de verzekeraar zijn gemachtigd de ondervolmacht af te geven en deze moet wor....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.